Biobased Network mooi resultaat!

Het Biobased-netwerk is een samenwerking van applicatiecentra: facilitaire centra waar innoverende bedrijven van alle soorten, maten en ervaringen hun ideeën kunnen ontwikkelen tot werkende prototypes en deze kunnen toetsen aan de nieuwste technologische en marktinzichten. Het Biobased-netwerk is het resultaat van een project onder de naam “Biobased Infrastructure for Knowledge”. Het liep van 2015 tot begin 2018, werd gecoördineerd door het Centre of Expertise Biobased Economy en werd gesteund door de Europese Unie (EFRO OP Zuid). Tijdens dit project hebben zes applicatiecentra in het zuiden van Nederland (Green Chemistry Campus, Chemelot Innovation and Learning Labs, Biopolymeer Applicatie Centrum, Natuurvezel Applicatie Centrum, Agririsch Innovatiecenturm Rusthoeve en Kleuren Applicatie Centrum) en vier regionale ontwikkelingsmaatschappijen (BOM, Impuls Zeeland, REWIN en Brightlands) hun diensten verbeterd door middel van een intensieve en verdiepte samenwerking. Dit waren de belangrijkste resultaten van het project. Multidisciplinaire diensten De business-ontwikkelaars van de applicatiecentra en ontwikkelingsmaatschappijen hebben grondig kennis genomen van de diensten en faciliteiten in de verschillende centra. Wanneer nu een van hen een intake bij een bedrijf doet, kan hij als dat nuttig is ook een beroep doen op een dienst van een ander centrum. Voorbeeld: CHILL had een klant die betrokken was bij cosmetica. Rusthoeve ontwikkelde een interessant ingrediënt, maar had geen contacten met cosmeticabedrijven. Op deze manier kan elke klant via een van de centra binnenkomen en toch de volledige service van alle centra samen aangeboden krijgen. Kwaliteit van uitvoering De centra ondersteunen elkaar door uitwisseling van nieuw ontwikkelde en bestaande procesprotocollen. Dit was met name nuttig, omdat aanvankelijk niet alle deelnemers hetzelfde ervaringsniveau hadden; je kunt stellen dat de meer ervaren centra de anderen hebben geholpen. Intake De centra ontwikkelden een gestandaardiseerde intakeprocedure. Nogmaals, het doet er niet toe waar een bedrijf het netwerk betreedt: het zal een vergelijkbaar niveau van professionaliteit aantreffen. Op deze manier werden tijdens het project meer dan 160 MKB-bedrijven bediend. Verbeterde faciliteiten Tijdens het project hebben de centra geïnvesteerd om hun faciliteiten te verbeteren. Als gevolg hiervan zijn de faciliteiten in hun samenhang, hoewel ze over verschillende locaties verdeeld staan, van beduidende omvang en van wereldklasse. Communicatie en kennisuitwisseling De centra spannen zich in om hun communicatie op elkaar af te stemmen. Om te beginnen zijn 38 meetups georganiseerd in een gemeenschappelijke gecoördineerde kalender. Verder is het merk Biobased Network ontwikkeld en toegepast in verschillende media en gelegenheden. De centra zijn er trots op de merknaam van het Biobased Network naast hun eigen naam te dragen. Bepalende factoren voor succesvolle centra Tijdens het project beseften de centra dat er vijf kritieke succesfactoren waren voor hun bedrijf: (a) een duidelijke doelgroep van bedrijven, (b) onderscheidende faciliteiten, (c) onderscheidende en ondersteunende kennis, (d) bedrijfsontwikkelaars die door de markt worden erkend en (e) lage instapkosten. Bepalende factoren voor succesvolle samenwerking Het tot stand brengen van volledige samenwerking vergde een niveau van vertrouwen en toewijding dat van te voren niet voor de hand lag. De centra ontwikkelden een meetinstrument voor bereidheid tot samenwerking, gebaseerd op bijvoorbeeld: professionaliteit, volwassenheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, doelcongruentie en complementariteit van expertise en faciliteiten. Het instrument kan worden toegepast bij het toetreden van nieuwe centra tot het netwerk. Bepalende factoren voor succesvolle innovaties Een onverwacht resultaat van het project is het instrument voor het voorspellen van innovatiesucces dat is ontwikkeld door de vier ontwikkelingsmaatschappijen. De applicatiecentra wilden aangeven hoeveel innovaties ze in de loop van het project hadden ondersteund. De vier bureaus hebben hun visie samengevoegd in één hulpmiddel voor investeringsondersteuning, dat met succes is getest en toegepast door het scoren van innovatieve ‘prototype-marktcombinaties’ uit het project. Er is vastgesteld dat minstens 16 van hen waarschijnlijk de markt zullen bereiken.

Ⓒ Biobased Infrastructuur voor Kennis   |   Grafisch ontwerp: www.ontverpia.nl