Cursus grasmaaisel als grondstof

Maak kennis met het proces om van maaisel uit natuurgebieden biobased producten te maken. Hoe ver staat dat proces? Wat zijn de uitdagingen en de knelpunten?

Een grote uitdaging betreft de beschikbaarheid van geschikte oogstmachines die de natuur niet schaden en van geschikte (voor-)verwerkingsinstallaties. De verdere uitdaging betreft het omzetten van groene grondstoffen in producten voor de regionale afzetmarkt, eventueel via tussenproducten.

De moeilijkst te beheren biotopen (waaronder natte graslanden) dreigen door de hoge kosten en het niet voor handen zijn van geschikte machines het minst goede beheer te krijgen. Juist deze knelpunten worden in dit project aangepakt. Daarnaast maken Vlaanderen en Nederland hier een duidelijke keuze voor kringloopeconomie: van afval naar grondstof!

Programma

  • 9u30 inleiding project GrasGoed + graslanden (Willy Verbeke, Natuurinvest/Inverde)
  • 10u00 inventarisatie en verwerkingsketen (Stijn Mattheij en Alexander Compeer, Avans Hogeschool)
  • 11u00 pauze
  • 11u15 inleiding beheer projectgebieden Natuurpunt (Christof Van Ackere, Natuurpunt)
  • 11u45 de Grassa-technologie en haar doelstellingen (Martijn Wagener, Grassa BV)
  • 12u30 broodjeslunch
  • 13u bezoek aan de demonstratie van de installatie van Grassa (met carpooling)
  • 16u afronding

Deze cursus wordt ingericht in het kader van het interregproject 'Natuurlijk groen als grondstof, GrasGoed' in samenwerking met:

voor Vlaanderen: Natuurpunt Beheer, Inverde, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Vandervelden Algemene bosbouw, Agricon
voor Nederland: Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap, Stichting Avans Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, NF Fibre, Millvision, Grassa

Deze cursus wordt gefinancierd door het interregproject 'Natuurlijk groen als grondstof' en kan daarom gratis worden aangeboden.

Inschrijven is wel verplicht via onderstaande link 'Schrijf me in' op de Inverde website, via deze link is ook meer informatie te verkrijgen.

Intern of extern aanmelden 
Extern

Ⓒ Biobased Infrastructuur voor Kennis   |   Grafisch ontwerp: www.ontverpia.nl