Innovation Expo 2016: Sustainable Urban Delta

Tijdens de Innovation Expo komen meer dan 4000 innovatoren samen om Nederland als Urban Sustainable Delta op de kaart te zetten.

Tijdens de Innovation Expo komen meer dan 4000 innovatoren samen om Nederland als Urban Sustainable Delta op de kaart te zetten.

Megasteden zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 80% van de groei, maar ook voor 80% van het afval. We kunnen onze planeet alleen redden door onze steden duurzaam te maken. Daarvoor moeten we over sectorgrenzen heen werken en publiek en privaat integreren. Dit is waar Nederland goed in is.

De Innovation Expo vindt plaats tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie en is verbonden met overheidsprogamma's als Agenda Stad enProeftuin NL. Nederland wil tijdens het EU-Voorzitterschap het belang van innovatie voor de leefbaarheid en het verdienvermogen van Europa onderstrepen.

De drie grote thema's op het terrein van de Innovation Expo zijn: Building the City, Healthy Living en Connecting People. Naast de 140 proefopstellingen, zullen er 20 bijeenkomsten met gerenommeerde sprekers zijn. Verder zullen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Europese Commissie een aantal ambitieuze Green Deals en City Deals worden ondertekend. En aan het eind van de dag zullen de winnaars van de Challenge 'Stad van de Toekomst' bekend worden gemaakt.

Intern of extern aanmelden 
Intern

Ⓒ Biobased Infrastructuur voor Kennis   |   Grafisch ontwerp: www.ontverpia.nl