Laagdrempelig en to-the-point

Voorlichting en ontwikkeling van nieuwe natuurvezel gebaseerde materialen en producten

Het NAC is een frontrunner in de biobased economy, met de focus op (natuur)vezel technologie en (natuur)vezel gebaseerde materialen en producten. Voor de papier- en kartonindustrie is er veel kennis op het gebied van de bewerking van lignocellulose vezels, wet-end chemie en watermanagement. De groene papier en karton varianten worden voor office, verpakking en technische applicaties ingezet.

Voor de composieten sector is er veel kennis op het gebied van de interactie tussen natuurvezels en (bio)polymeren. De overwegend thermoplastische biocomposieten vinden afzet in de markten verpakking, horticultuur en de bouw/infra. Er wordt onderzoek uitgevoerd op tal van lignocellulose vezels uit agro-restmaterialen zoals natuur/berm gras, wortels, paprika en tomaten stengels/loof, sorghum, mais, tarwe stro, suikerbieten/loof e.d..

Wat doen we bij het NAC?

  • Voorlichting, inspiratie- en training sessies
  • Biobased showcase ontwikkeling (keten regie)
  • Recept- en business case ontwikkelingen voor papier, karton en composieten (thermoplast en thermoset)
  • Het NAC heeft unieke vezel faciliteiten zoals grinders, refiners, malers, de enige commercieel beschikbare pilot papiermachine van de BeNeLux voor proefproductie tot 50 kg en de heat 3D press
  • Uitgebreid nat- en droog laboratorium inclusief pilot faciliteiten

Ⓒ Biobased Infrastructuur voor Kennis   |   Grafisch ontwerp: www.ontverpia.nl