Accelerating Biobased Business

Incubator voor biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie.

Op de Green Chemistry Campus werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen aan nieuwe biobased technologieën en producten. Zij richten zich daarbij op de ontwikkeling van hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. Suikers en vezels uit onder meer GFT-afval, houtsnippers en suikerbieten vormen de belangrijkste grondstoffen. Zo werkt Shared Research Center Biorizon op de Campus aan de technologieontwikkeling van biobased aromaten uit suikers en lignine.

De Green Chemistry Campus heeft ruime ervaring met het faciliteren en versnellen van biobased innovaties. Door uw bedrijf op de Campus te vestigen komt u gemakkelijk op het spoor van kansen die u als ondernemer verder brengen. We bieden namelijk niet alleen fysieke faciliteiten zoals laboratoria van wereldklasse, uniek vormgegeven werkruimtes en een professionele infrastructuur, maar ook ondersteuning in de vorm van business development, financiering en PR. Samen met grote industriële partijen uit de regio bieden we coaching op het gebied van marktgestuurde biobased applicaties en technologieën. Zo helpen we u om uw concept verder te ontwikkelen om het gereed te maken voor testen in een pilot plant, demo facility en uiteindelijk marktintroductie.

De Green Chemistry Campus biedt:

  • Faciliteiten zoals laboratoria van wereldklasse en
  • inspirerende werkruimtes
  • Open innovatie in de waardeketen
  • Marktgedreven business support
  • Financial engineering
  • Een stimulerende en inspirerende community

Ⓒ Biobased Infrastructuur voor Kennis   |   Grafisch ontwerp: www.ontverpia.nl